Wikia


Naam De naam Marianum komt uit de kunstgeschiedenis. Marianum is een kunstwerk, een voorstelling van Maria, omgeven door een krans van stralen, sterren of bloemen. Vaak hangt zo’n kunstwerk, net als op de school in Groenlo, aan de muur. Soms zie je het als een beeld dat aan beide kanten hetzelfde is: een dubbelbeeld. In de naam laat onze school zien, dat we een katholieke school zijn met een dubbele opdracht: een sociaal-pedagogische en een didactische. De eerste opdracht houdt in dat iedereen zich in onze school thuis kan voelen. We willen graag, dat onze school veilig en gezellig is, omdat we op een eerlijke, vriendschappelijke en respectvolle manier met elkaar omgaan. De tweede opdracht betekent, dat we in onze school goed les willen geven. We willen graag, dat leerlingen met plezier hun werk doen en onze school verlaten met een diploma waar ze mee verder kunnen. Marianum is een school, waar iedereen echt telt en van harte welkom is.

Slash 21 is daarentegen een heel nieuwe naam. Toen de school nog slechts in concept bestond, werd het de '21e Carmelschool' genoemd. Enerzijds was het een verwijzing naar de 21e eeuw, omdat het een school van de toekomst moest worden. Anderzijds zou het bij oprichting daadwerkelijk de 21e school van de Stichting Carmelcollege worden. De term '21e Carmelschool' werd in onderwijsland al gauw een begrip. Dit is echter geen leuke naam voor een innovatieve school, die de leerling centraal stelt. Daarom wilden de initiatiefnemers graag een naam die de jeugd aanspreekt en helemaal van deze tijd is. Uiteindelijk werd gekozen voor Slash 21; een computerterm gecombineerd met de '21' van 21e Carmelschool én de 21e eeuw.

Onderwijsvisie De visie van Marianum is eigenlijk heel simpel. Wij willen graag, dat leerlingen de opleiding volgen die het best bij hen past; zich op school thuis voelen en er met elkaar een veilige leeromgeving vormen; met behulp van docenten hard werken aan hun toekomst; goed hun best doen om zelf veel te leren en te ontdekken; uitgroeien tot jonge volwassenen die hun eigen keuzes leren maken en daarvoor verantwoordelijk zijn; de kennis en vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om steeds meer zelf verantwoordelijk te worden voor het leren.

Doelstellingen Het Marianum heeft voor zichzelf vier doelstellingen geformuleerd: Marianum is een katholieke school. Wij willen elkaar daarom met respect behandelen; verschil in aanleg, ontwikkeling en levensovertuiging beschouwen we als verrijkend voor de schoolgemeenschap. We willen ervoor zorgen dat jonge mensen zich zo kunnen ontwikkelen , dat ze het vervolgonderwijs en de maatschappij goed aankunnen; daarbij hoort een passend diploma. We staan open voor wat er in de wereld gebeurt en houden rekening met wat er in en om de school gebeurt. We zorgen voor een goede en rijke leeromgeving, zodat iedereen binnen Marianum aan zijn trekken kan komen.

Waarom /21?

Elke school probeert om het onderwijs te vernieuwen en verder te ontwikkelen, maar wordt daarbij beperkt door de eigen omgeving en regelgeving. Dit geldt ook voor de scholen van de Stichting Carmelcollege. Daarom heeft de Stichting Carmelcollege in samenwerking met KPC Groep, een adviesbureau voor het voortgezet onderwijs, het project ‘21e Carmelschool’ opgestart, waarbij buiten de bestaande kaders kan worden gedacht. Uit het project ‘21e Carmelschool’ is Slash 21 voortgekomen.

Het Marianum is zelf ook bezig met vernieuwingen. Zo heeft de sector vmbo gekozen voor een probleemgeoriënteerde aanpak en wordt de basisvorming opnieuw doorgelicht. Het Marianum komt met deze vernieuwingen op veel zaken uit die ook in het concept van Slash 21 zitten. Toen de projectgroep verzocht de nieuwe school bij het Marianum onder te brengen, ging zij dan ook akkoord. Het biedt het Marianum de kans om vernieuwingen nú zonder last van regelgeving in te voeren. Daarmee kunnen ideeën en ervaringen worden opgedaan ten behoeve van de hele school.