Wikia


ContactEdit

De Triade is gevestigd aan:
Nijverheidstraat 2
1135 GE Edam

Tel 0299-480090
Fax 0299-371168


Opbouw van de schoolEdit

De school is verdeeld in drie deelscholen.

Deelschool Zuiderzee biedt biedt VMBO onderbouw en leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Deelschool Coornhert biedt HAVO/VWO onderbouw en LWOO aan. Deelschool Bovenbouw biedt biedt VMBO BKG(techniek), Theoretisch(techniek, economie, zorg en welzijn, landbouw) en leerwerktraject (LWT).

DoelstellingEdit

De voornaamste doelstelling van de school is het bieden van goed beroepsonderwijs. De nadruk die gelegd wordt op het technische karakter van de opleiding, neemt niet weg dat de school volledig meegegaan is met de onderwijskundige veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Zo is de leerlingbegeleiding aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen.


Onderwijskundige aanpakEdit

Toepassingsgericht onderwijs.Kennis en vaardigheden die aangeleerd zijn op het ene vakgebied, moeten toegepast kunnen worden op vele andere vakgebieden. Met het oog hierop vormen diverse vakoverstijgende projecten een onderdeel van het lesprogramma. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan het zelfstandig werken en leren. Dit geldt vooral voor de beroepsgerichte vakken. Op de toekomstige arbeidsplek zal de leerling te zijner tijd immers ook zelfstandig moeten kunnen werken.

weblinksEdit

De Triade

C2B , C2AS & C2BS'07/'08 THEBESTFOREVER! LOVESTHISCLASS^